Projecten

Graslandherstel Merlemont

Projectperiode: 2013-2015

In domein Merlemont komen een aantal (potentieel) waardevolle graslanden op privédomein voor, die typische soorten bevatten van blauwgrasland en glanshaverhooiland. Voor de werken in 2014 waren deze echter beperkt in oppervlakte door verruiging en omdat maaibeheer met afvoer – dat noodzakelijk is om dit type graslanden te behouden – in het juiste seizoen moeilijk is door de zeer natte standplaats. De stagnatie van regenwater zorgde bovendien voor een evolutie naar minder waardevol grasland. 

 

Binnen dit project herstelde Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren de afwatering in het gebied, door de aanpalende beek te ruimen en historische greppels te herstellen. De verruigde graslanden werden gemaaid en uitschietende wilgen gekapt. Zo werd ongeveer 2 ha grasland klaargemaakt voor een aangepast maaibeheer.

 

De graslanden van Merlemont liggen in Natura 2000-gebied BE2200038 ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’, deelgebied Nietelbroeken-Merlemont, Diepenbeek.

 

Langs de Verborgen Moois-wandeling Nietelbroeken ontdek je enkele mooie voorbeelden van oude graslanden.

                                                

Partners

  • Particuliere eigenaar
  • Instituut voor Natuur en Bosonderzoek  
  • Watering De Herk
  • Agentschap voor Natuur en Bos 

Meer info: folder graslanden


Contactpersoon 'Graslandherstel Merlemont'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)