Projecten

Landschapsherstel Herkenrodebossen

 

Tussen de Hasseltse deelgemeenten Kermt, Spalbeek en Stevoort ligt een groot, versnipperd natuurgebied dat sinds 2008 Europese bescherming geniet. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zet zich, met tal van partners, in om dit unieke gebied nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

 

De bossen behoorden destijds tot een uitgestrekt bos dat ‘Grotenbos’ werd genoemd. In de 17de en 18de eeuw waren ze grotendeels in handen van de abdij van Herkenrode. De E313 en Diestersteenweg en de gedeeltelijke omvorming van bos naar akkers en weilanden zorgden voor versnippering. In de kern van het gebied ligt echter nog een natuurreservaat met o.a. een eikenbos met heide in de ondergroei.

 

Sinds 2017 kan je het gebied ontdekken via de Verborgen Moois-wandeling Herkenrodebossen. Het Agentschap voor Natuur en Bos verbeterde de wandelpaden en zorgde samen met de stad Hasselt en het RLHV voor de aanleg van een mindervalidenpad. Er werd ook een speelzone van maar liefst 3,7 ha voorzien.

 

In 2017 en 2018 coördineerde RLHV werken op privaat eigendom waarbij kleine landschapselementen op kleinschalige landbouwpercelen werden hersteld. Verschillende buurtbewoners meldden zich aan om het landschap op hun eigendom te herstellen en behouden. Er werden o.a. hagen aangeplant, poelen geruimd en bijkomende poelen gegraven.

 

Soorten die van deze werken profiteren zijn o.a. de hazelmuis, de kamsalamander, en Bechsteinvleermuis. 

 

Partners

  • Stad Hasselt
  • Het Agentschap voor Natuur en Bos
  • Buurtwerkgroep Trage Wegen
  • Private eigenaars & landbouwers

www.herkenrodebossen.be

Contactpersoon 'Landschapsherstel Herkenrodebossen'

Erik van Esch
projectcoördinator recreatie


erik.vanesch@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 53- 0498 33 00 59 (niet op vrijdag)