Nieuws

Compensatiesteun bescherming nesten en jongen bijzondere broedvogels

Het mag dan aarzelend zijn, maar onweerstaanbaar zet de lente zijn eerste voorzichtige stapjes. In het vroege voorjaar wanneer veel vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebieden starten de werken op de akkers. De drukke voorjaarsperiode met heel wat veldwerkzaamheden valt samen met de leg- en broedperiode van deze vogels.

 

Heel wat vogelsoorten die in Vlaanderen op landbouwgronden broeden hebben het moeilijk. Hun nesten of jongen lopen een groot risico om verloren te gaan tijdens maai- of oogstwerken.

 

Daarom voorziet het Agentschap voor Natuur en Bos in 2024 in een compensatiesteun bij broedgevallen van bruine, grauwe, blauwe en  steppekiekendief, velduil, kwartelkoning, grauwe gors, grutto en wulp op landbouwpercelen. Landbouwers die bereid zijn om extra inspanningen te leveren door pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kunnen een compensatie krijgen voor de gemiste inkomsten.

Alle info over de compensatiesteun alsook het aanvraagformulier 2024 via Bescherming nesten en jongen broedvogels | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be)

 

Zie je zelf een mogelijk broedgeval op terrein? Sinds afgelopen jaar is er in het werkingsgebied van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren een medewerker van Natuur en Bos specifiek aan de slag rond akkernatuur. Meld een mogelijk broedgeval van één van de hoger vermelde 9 soorten dan ook zo snel mogelijk via tim.verhaegen(at)vlaanderen.be. Soms komt het op enkele uren aan of een nest al dan niet uitgespaard kan worden. We vragen om zelf niet op zoek te gaan naar de exacte locatie van het nest om verstoring te vermijden. Tim zorgt voor de verdere administratieve afhandeling van de aanvraag en volgt op dat het aanvraagformulier ten laatste ingediend wordt voor de deadline van 1 augustus 2024.

 

Laat de lente maar komen!