Projecten

Limburgse soorten

 

In de provincie Limburg vinden we heel wat specifieke dier- en plantensoorten die elders in Vlaanderen niet of zelden voorkomen. Om onze typisch Limburgse soorten te beschermen, worden heel wat maatregelen genomen.

 

Eind 2005 lanceerden de Regionale Landschappen en het provinciebestuur het project ‘Gemeenten adopteren Limburgse Soorten (GALS)’. Binnen elk Regionaal Landschap werd een promotor aangesteld, die de aangesloten gemeenten overtuigde om in het project in te stappen. Iedere gemeente adopteerde een dier- of plantensoort die bijna uitsluitend in die gemeente voorkomt of die als ambassadeur voor het lokale landschap kan fungeren.

 

In nauwe samenwerking met de lokale besturen en de natuur- en landschapspartners maakten de regionale landschappen een gemeentelijk actieplan op waarin ze de concrete acties vastlegden. De focus ligt op terreinwerken, maar er wordt ook gewerkt rond communicatie, sensibilisatie en educatie. De acties gebeuren in overleg en samenwerking met alle betrokken actoren en er worden steeds zoveel mogelijk mensen uit de gemeente betrokken.

 

Zo ontstaat een breed draagvlak voor de adoptiesoorten en voor de natuur en biodiversiteit in het algemeen. Ondertussen zijn er al talloze acties gerealiseerd waarvan de resultaten vaak al duidelijk positief zijn. In deze publicatie vind je een overzicht van de tussen 2005 en 2013 uitgevoerde acties, per gemeente.

 

Biodiversiteitscharters

 

De drie Limburgse Regionale Landschappen en de provincie ondersteunen de gemeenten bij de verdere uitvoer en opvolging van hun actieplannen. Natuurpunt nam het initiatief om samen met de gemeentebesturen biodiversiteitscharters te laten opstellen, waarin de gemeenten hun engagement nog verder uitbreiden. RLHV hielp de Haspengouwse gemeenten die dit wensten bij de opmaak van hun biodiversiteitscharter. De charters kunnen hier opgevraagd worden. 

Partners

  • Provincie Limburg
  • de 44 Limburgse gemeenten
  • LEADER Haspengouw
  • EFRO
  • Lokale natuurverenigingen en landschapspartners

Meer info

Hier vind je een overzicht van de geadopteerde soorten en kan je de gemeentelijke actieplannen downloaden.

 

Contactpersonen: Inge Nevelsteen  en Joke Rymen 

 

Copyright foto dwergblauwtje: Valérie Goethals

 


Contactpersoon 'Limburgse soorten'

Inge Nevelsteen
coördinator hamster en educatie


inge.nevelsteen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 36 50 01 - 0485 02 64 72 (niet op di, do NM en vrij)