Nieuws

Oproep poelen Heers

Wat is een poel? 

Een poel is een kleinere, ondiepe waterpartij met glooiende oevers en weinig of geen stroming. Doordat het water ondiep is, geraakt er zonlicht tot op de bodem. Daardoor kunnen er waterplanten groeien en warmt het water snel op wat gunstig is voor de ontwikkeling van amfibieën.  

 

Een poel ligt meestal op een lager gelegen plaats in het landschap. In het ideale geval bevat hij op een natuurlijke manier het hele jaar door water. Dit kan zowel via grond- als regenwater.  

Waarom een poel? 
Oorspronkelijk werd een poel vooral aangelegd als drinkplaats voor het vee. Nu gebeurt de aanleg en het herstel van poelen meestal met het oog op het verhogen van de natuurwaarden.  

Zo’n poel is immers een complex geheel van planten en dieren. Gele lis, waterranonkel, salamanders, libellen … Allemaal zijn ze voor hun voortbestaan afhankelijk van de waterrijke omgeving die een poel biedt. Dieren kunnen er zich voortplanten of gebruiken poelen als stapstenen om zich door het landschap te verplaatsen. Ook steeds meer mensen herontdekken de waarde van poelen. Ze zijn niet alleen nuttig als opvang voor water, maar ook gewoon mooi om naar te kijken. Water, het waterleven, de veelheid aan kleuren, planten en dieren werken aangenaam ontspannend en inspirerend. 

Poelen in Heers 
Omdat het aantal poelen in Heers de voorbije decennia sterk verminderd is, gaan we in 2021 aan de slag om nieuwe poelen aan te leggen of bestaande poelen te herstellen. Zo willen we extra kansen geven voor natte natuur in deze gemeente.  

Samen met de gemeente en Natuurpunt De Herk Heers gaan we op zoek naar geschikte locaties om poelen aan te leggen of te herstellen. De (her)aanleg van deze poelen wordt in 2021 grotendeels gesubsidieerd dankzij financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.  

Oproep: geef poelplekken door 
Als je een poel weet liggen die herstel nodig heeft of een plek kent waar een poel nuttig kan zijn, geeft dit dan zeker voor begin mei door via info(at)rlhv.be of 011 31 38 98. Een medewerker van het regionaal landschap bekijkt dan graag de mogelijkheden om op die plek aan de slag te gaan. 

Geef duidelijk de juiste locaties door, ofwel via een kaartje ofwel via de kadastrale gegevens.