Nieuws

Steun voor Hasseltse eigenaars van groene stapstenen

 

In Hasselt liggen heel wat groene gebieden, die echter sterk versnipperd zijn. Verbindingen tussen natuurkernen fungeren als belangrijke stapstenen voor dieren en planten. Tuinen en andere privépercelen met kleine landschapselementen zoals graslanden, hagen, poelen of bomen kunnen hierbij een grote rol spelen. De stad Hasselt biedt financiële steun aan eigenaars van deze ‘kansenkavels’ om het beheer en achterstallig onderhoud aan te pakken. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) zorgt voor de praktische uitvoer.

 

Kavels vol kansen

Hasselt heeft heel wat waardevolle natuurkernen. Grote gebieden zoals de Herkenrodebossen, de vallei van de Herk en Mombeek, Kolberg, Domein Kiewit en de Borggravevijvers en de Demervallei; maar ook kleine groene kernen zoals Tommelen, het golfterrein, de Japanse Tuin, park Kapermolen, de omgeving van de Heksenberg, de omgeving van de Waanbeek, het Beukenhof, Park Baron Joly, de Galgebeek, het Wijngaertsveld, de Crematoriumsite en de omgeving van park Cultuurcentrum Hasselt.

Met dit project willen stad Hasselt en RLHV een ecologisch netwerk van kleine landschapselementen realiseren, samen met alle Hasselaren. Zo kunnen we de plaatselijke biodiversiteit behouden en versterken. Daarom zoeken we naar percelen buiten de natuurgebieden die veel potentieel hebben voor de biodiversiteit, streekidentiteit, leefbaarheid of het sociaal welzijn en die de ontbrekende schakel vormen nabij bestaande natuurverbindingen. Dit noemen we kansenkavels. 

 

Wie kan zich aanmelden?

Alle gebruikers van het landschap, waaronder inwoners, landbouwers, scholen, bedrijven en lokale organisaties. Voor 2024 ligt de focus op de Vallei van de Herk en Mombeek. Dat betekent dat mensen die een stuk grond bezitten in of rond de vallei zich kunnen aanmelden. Alle biotopen komen in aanmerking.

 

Wat mag je als eigenaar verwachten?

Als eigenaar geniet je van financiële en praktische hulp bij achterstallig onderhoud en natuurgerichte maatregelen/natuurvriendelijke inrichtingen van je perceel.

Als eigenaar krijg je:

  • Vrijblijvend advies over (achterstallig) beheer en aanplantingen, afgestemd op de omgeving en de soorten die momenteel al in je buurt voorkomen. 
  • De nodige plannen en eventuele vergunningen.
  • RLHV zorgt voor de opvolging en uitvoering van de terreinwerken via een maatwerkbedrijf of lokale aannemer.
  • Hulp bij de uitvoering van de werken en een tussenkomst van max. 300 euro op de factuur voor het materiaal.

Wat vragen we in ruil?

  • Je ondertekent de verklaring "Duurzaam behoud gebiedsrichte werking".  
  • Je volgt het beheeradvies op om de uitgevoerde realisaties in stand te houden.

Praktisch verloop

  • Meld je perceel of tuin voor 1 augustus 2024 aan via onderstaande knop  
  • In september bekijken de Stad Hasselt en RLHV alle aanmeldingen op basis van een ecotoets. Daarbij kijken we naar de biotoop (akker, grasland, heide, bos, water) en het ecoprofiel. Dat zijn groepen die op ecologisch gebied samenhangen, volgens de methode van de provinciale natuurverbindingen. Eigenaars krijgen bericht over de beslissing.
  • De planning en uitvoering van de werken is voorzien vanaf het najaar van 2024.

 

 

Button to GeoForm

Dien een aanvraag in

 

 

 

Partners: