Projecten

Structuurherstel Batsheerse beemd en Grondelingenbeek

Binnen dit project pakten we de structuur van de Grondelingenbeek, die behoort tot de bovenloop van de Herk, in Heers en Sint-Truiden aan. We herstelden een historische meander en startten een pilootproject op rond de inbreng van dood hout in de waterloop.

 

Uit een Nederlands onderzoek bleek dat dit het onderwaterleven (de zogenaamde macro-invertebraten) enorm deed toenemen. Maar ook de verschillen in stroomsnelheid die door het dode hout ontstaan, zijn interessant en dragen bij aan meer biodiversiteit in en rond het water.

 

 

We namen de bevindingen uit dit proefproject mee om ook op andere plaatsen dood hout in waterlopen in te brengen als vorm van kleinschalig structuurherstel.

 

Via een buurtwandeling informeerden we de buurtbewoners over het hoe en waarom van deze werken, om zo een breed draagvlak te creëren.

 

Partners

  • Gemeenten Heers en Sint-Truiden
  • Natuurpunt, afdelingen Heers en Sint-Truiden
  • Wildbeheereenheid Hesbania
  • Provincie Limburg, Dienst Waterlopen en Domeinen en Dienst Leefmilieu
  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  • Bekkensecretariaat Demer
  • Watering Sint-Truiden
  • Watering De Herk

Contactpersoon 'Structuurherstel Batsheerse beemd en Grondelingenbeek'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)