Projecten

Bijvriendelijke hoogstamboomgaard Beiserenveld

 

RLHV zet regelmatig projecten op rond wilde bijen, die wereldwijd zwaar onder druk staan. Met dit project geven we mee vorm aan het gemeentelijke bijenactieplan van Alken, dat aansluit op de provinciale bijenplannen.

Beiserenveld is een ecologisch waardevolle hoogstamboomgaard in Alken. We richtten de boomgaard bijvriendelijk in en creëerden bijkomende nestgelegenheid door dode bomen te laten staan.

Een aangepast maaibeheer garandeert een grotere bloemenrijkdom en daarmee dus een uitgebreider voedselaanbod. Ook de omgeving van de boomgaard werd aangepakt: de randbebossing en het speelbos werden in mantel-zoombeheer genomen en we plantten zo’n 250 bijvriendelijke planten in de bosrand van het Wissenboske aan.

We koppelden de terreinacties aan sensibilisering van de lokale bevolking. De Technische dienst van Alken maakte, samen met het Landschapsteam en het vijfde leerjaar van de basisschool een bijenhotel, dat feestelijk werd geopend op een publieksactiviteit met workshops waarop 220 mensen kwamen opdagen.

 

Partners

  • Gemeente Alken
  • Natuurpunt Alken
  • KVLV Alken
  • Provincie Limburg
  • Imkers 

Contactpersoon 'Bijvriendelijke hoogstamboomgaard Beiserenveld'

Erik van Esch
projectcoördinator recreatie


erik.vanesch@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 53- 0498 33 00 59 (niet op vrijdag)