Projecten

Biobeleefboerderij De Alverberg

 

Binnen het project De Alverberg vinden educatie, sociale economie en ecologische landbouw elkaar. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren nam de taak op zich om een gerichter educatief aanbod in het leven te roepen. De bedoeling is om het grote publiek terug dichter bij de landbouw te brengen, hen te tonen dat landbouw en natuur wel degelijk samen kunnen gaan en hen vertrouwd te maken met de voordelen van korteketenproducten.

 

Binnen dit project pasten we onder meer de bestaande schapenstal aan om die toegankelijker en beter zichtbaar te maken voor jonge kinderen en rolstoelgebruikers en bouwden we de schaapskudde verder uit, zodat die ook ingezet kan worden bij natuurbeheer en educatie, zoals in de ruilverkaveling van Jesseren.

 

We zorgden voor het maken en plaatsen van educatieve belevingselementen en zoektochten en gaven mee invulling aan diverse publieksactiviteiten, zoals belevingswandelingen, kookworkshops en rondleidingen op de boerderij.

 

Partners

  • Leader
  • De Alverberg vzw
  • Provincie Limburg
  • Gemeente Kortessem
  • Stad Borgloon
  • Vlaamse Landmaatschappij VLM (ruilverkaveling Jesseren)
  • De Wroeter
  • Plattelandsklassen

Contactpersoon 'Biobeleefboerderij De Alverberg'

Inge Nevelsteen
coördinator hamster en educatie


inge.nevelsteen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 36 50 01 - 0485 02 64 72 (niet op di, do NM en vrij)