Projecten

Demerbekken Oost ‘water-aan-zet’

 

In 2018 sloegen Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Antea Group de handen in elkaar om in te schrijven op dit project van de Vlaamse Milieumaatschappij. Doel van de opdracht is om draagvlak te creëren voor verschillende herstelprojecten die zich in aandachts- en speerpuntgebieden bevinden in de valleien van de Herk, Mombeek en Demer en om voorstudies op te maken.

 

Zo’n voorstudie bevat een document met verschillende scenario’s waarin de maatregelen staan opgelijst die minstens genomen moeten worden om de ecologische toestand te verbeteren. Daarna wordt in overleg met de partners een scenario gekozen en uitgevoerd. De voorstudie wordt dan verder uitgewerkt in een voorontwerp.

 

Dit project kadert binnen het bekkenbeheerplan en het behalen van Europese doelen in speerpunt- en aandachtsgebieden. Binnen deze gebieden moet tegen 2021 (speerpuntgebieden Mombeek- en Demervallei) en 2027 (aandachtsgebied Herkvallei) een goede ecologische toestand behaald worden. De acties en herstelprojecten die worden uitgevoerd, dragen daartoe bij.

 

Partners

  • Natuurverenigingen (o.a. Natuurpunt en Limburgs Landschap)
  • Antea Group
  • Provincie Limburg
  • Watering De Herk 
  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  • Watering het Vereveld
  • Betrokken gemeente

Contactpersoon 'Demerbekken Oost ‘water-aan-zet’'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)