Projecten

Herstel dotterbloemgraslanden Nietelbroeken

 

Nietelbroeken is een vochtig gebied in de Mombeekvallei, op de grens tussen Diepenbeek en Kortessem. In de loop van de 20ste eeuw werden er heel wat bomen aangeplant, vooral populieren en het Nietelbroekbos met grove den en Amerikaanse eik. De Mombeek werd dieper gemaakt en rechtgetrokken. Dit zorgde voor verdroging in de Nietelbroeken en het verdwijnen van bijzondere planten en dieren.

 

Op verschillende plekken voerden we reeds werken uit om de oorspronkelijke loop van de Mombeek te herstellen, wat de waterhuishouding ten goede komt. Daarnaast legden we ook bijkomende poelen aan voor amfibieën.

 

Samen met Natuurpunt zetten we ons bovendien in om enkele zeldzame dotterbloemhooilanden te herstellen. Deze bijzondere graslanden liggen in de komgrond van de vallei en zijn afhankelijk van grondwater. We verwijderden de struik- en boomopslag om de weilanden weer open te maken en een aangepast maaibeheer te kunnen opstarten. Zo krijgen de soorten die hier van nature voorkomen de kans om opnieuw tot ontwikkeling te komen.

Je kan dit prachtige landschap ontdekken via de Verborgen Moois Nietelbroeken.

 

 

    Partners

  • Natuurpunt 

    Meer info: folder graslanden

Contactpersoon 'Herstel dotterbloemgraslanden Nietelbroeken'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)