Projecten

Erfgoedbeheerplannen voor beschermde landschappen van Voeren

 

Nadat twee cultuurhistorische landschappen in Voeren definitief een beschermde status kregen, diende de gemeente Voeren een aanvraag in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het opstellen van een Onroerend Erfgoed-beheerplan. De gemeente betrok het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren omwille van onze ruime expertise, gebiedskennis en betrokkenheid bij de verschillende, vaak complexe projecten die momenteel in Voeren lopen.

 

Het gaat om de landschappen ‘Gulpdal en omgeving’ en ‘Voervallei en Altenbroek en omgeving.’ Twee regio’s die je onder meer kan ontdekken via het wandelnetwerk van de Voerstreek, dat gebruik maakt van knooppunten waarmee je zelf je routes uitstippelt.

 

De Voervallei en natuurreservaat Domein Altenbroek in het bijzonder kenmerkt zich door uitzonderlijke landschappelijke en natuurlijke waarden, met asymmetrische dalen, de Gulpense kalk die hier zoomt, oude Maasterrassen, graslanden en hoogstamboomgaarden met poelen, brongebieden, graften, houtkanten, holle wegen, greppels en rijke loofbossen. Je vindt hier een rijke variatie aan zuiderse plantensoorten.

 

De Gulp is een riviertje dat uitmondt in de Geul. In haar snelstromend, zuurstofrijk water vinden we veel beekforellen. De vallei kenmerkt zich door een afwisseling van loofbossen, graslanden, akkers, drassige oevers, poelen, boomgaarden en holle wegen.  Het Klingendal en Pesakerdal zijn prachtige ‘droge’ zijdalen van de Gulp waar je volop kan genieten van het karakteristieke Zuid-Limburgse heuvellandschap.

 

Het beheerplan dient als basis voor een visie voor het toekomstig beheer van het onroerend erfgoed. Het is een praktisch werkinstrument voor het vrijwaren, versterken, herstellen en verbeteren van de erfgoedwaarden in het beschermde, cultuurhistorische landschap van de Gulp- en Voervallei. Het beheerplan heeft betrekking op het archeologische, landschappelijke en bouwkundige erfgoed. Raakpunten met andere beleidsvelden, waaronder natuur en landbouw, worden ook opgenomen.

 

Naast de visie, zal het plan ook een overzicht van beheermaatregelen bevatten, waar particulieren een beroep op kunnen voor het onderhoud, beheer of herstel van de erfgoedwaarden op hun percelen. De aanvraag werd op 21 december 2018 door de gemeente Voeren ingediend. Het agentschap Onroerend Erfgoed keurde de aanvraag goed in februari 2019.

 

 

Partners

  • Gemeente Voeren

Met financiële steun van

  • Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed
  • Gemeente Voeren

Meer info

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135384 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/305769

 


Contactpersoon 'Erfgoedbeheerplannen voor beschermde landschappen van Voeren'

Christel Cornelissen
coördinator gebiedsgerichte werking Voeren


christel.cornelissen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0472 78 46 00