Projecten

Erfgoedproject bijzondere bomen

 

Haspengouw is rijk aan oude tuinen en parken. Deze bevatten een schat aan erfgoedelementen, waaronder oude, monumentale bomen. Je vindt zulke bijzondere bomen ook vaak op publieke locaties, bijvoorbeeld waar vroeger recht werd gesproken, bij kapellen en op kruispunten van veldwegen. Deze bomen hebben een specifieke erfgoedwaarde, omwille van de unieke soort of variëteit, omwille van hun omvang en leeftijd, omwille van de historiek die er mee verbonden is of de weergave van een bepaald tijdsbeeld.

 

Door het aanbieden van correct advies en de nodige deskundige zorgen kunnen deze bomen vaak nog lange tijd meegaan. Kleinere ingrepen aan de boom of zijn directe omgeving kunnen later ook grote, kostelijke ingrepen of het vellen van bomen voorkomen. Via dit project zetten we dus vooral in op preventieve zorg voor de bomen.

 

In de beginfase van het project werd de focus gelegd op historische sites met monumentale bomen binnen de 6 gemeenten van de IOED Haspengouw west, namelijk Borgloon, Wellen, Kortessem, Alken, Gingelom en Heers. In 2022 willen we ook graag de minder gekende bomen in deze gemeenten aanpakken, bomen die misschien schijnbaar los van een erfgoedobject in het landschap staan, maar die wel degelijk een historische waarde hebben door hun ouderdom of cultuurhistorische verschijningsvorm. Bomen die met andere woorden een plekje verdienen op de erfgoedinventaris.  

 

Voor deze bomen bieden we overal een gratis visuele boomanalyse aan van een gecertificeerde boomverzorger. Waar nodig kunnen ook bijkomende onderzoeken gedaan worden om de stabiliteit, holtes e.d. te screenen i.k.v. boomveiligheid. Indien snoei of specifieke boomverzorging nodig is, kan dit ook via het project worden uitgevoerd, waarbij we een kleine bijdrage vragen aan de eigenaar.  

  

Dit project draagt bij tot het behoud en de herkenbaarheid van Haspengouw, het zorgvuldig beheer van erfgoedelementen in het landschap, het draagvlak bij eigenaars en gemeenten om voldoende zorg te dragen voor dit landschappelijk erfgoed, het vergroten van de kennis bij eigenaars en beheerders en erfgoedzorg via wetenschappelijke inventarissen. 

 

Oproep 

Staan er in uw gemeente bomen die mogelijk extra zorg of aandacht vragen? Bomen die niet uit het landschapsbeeld zouden mogen verdwijnen omwille van hun monumentale karakter, het verhaal, de plek? Bomen die een plek verdienen op een erfgoedinventaris? Laat het ons voor 14 februari 2022 weten! Geef een zo goed mogelijke omschrijving van de locatie waar de boom staat. Ook eventuele bijkomende info (soort, verhaal, toestand van de boom, eigenaar, ...) mag u ons bezorgen. Indien de boom voldoet aan de voorwaarden van ons project, nemen we zo snel mogelijk contact op met de eigenaars om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Partners

  • IOED Haspengouw west
  • Gemeentebesturen
  • Eigenaars
  • Provincie Limburg

Meer info over de subsidieregeling rond erfgoed vind je hier.


Contactpersoon 'Erfgoedproject bijzondere bomen'

Tine Rijvers
projectcoördinator landschapszorg


tine.rijvers@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 58 - 0475 21 72 74