Projecten

Erfgoedproject bijzondere bomen

 

Haspengouw is rijk aan oude tuinen en parken. Deze bevatten een schat aan erfgoedelementen, waaronder oude, monumentale bomen. Je vindt zulke bijzondere bomen ook vaak op publieke locaties, bijvoorbeeld waar vroeger recht werd gesproken, bij kapellen en op kruispunten van veldwegen. Deze bomen hebben een specifieke erfgoedwaarde, omwille van de unieke soort of variëteit, omwille van hun omvang en leeftijd, omwille van de historiek die er mee verbonden is of de weergave van een bepaald tijdsbeeld.

 

Door het aanbieden van correct advies en de nodige deskundige zorgen kunnen deze bomen vaak nog lange tijd meegaan. Kleinere ingrepen aan de boom of zijn directe omgeving kunnen later ook grote, kostelijke ingrepen of het vellen van bomen voorkomen. Via dit project zetten we dus vooral in op preventieve zorg voor de bomen.

 

We concentreren ons op historische sites met dendrologische parels binnen de 6 gemeenten van de IOED Haspengouw west, namelijk Borgloon, Wellen, Kortessem, Alken, Gingelom en Heers. Aan eigenaars van bomen met erfgoedwaarde wordt aangeboden om hun onroerend erfgoed te laten bekijken door een boomspecialist met het ETT-certificaat (European Tree Technician).

 

Dit project draagt bij tot het behoud en de herkenbaarheid van Haspengouw, het zorgvuldig beheer van erfgoedelementen in het landschap, het draagvlak bij eigenaars en gemeenten om voldoende zorg te dragen voor dit landschappelijk erfgoed, het vergroten van de kennis bij eigenaars en beheerders en erfgoedzorg via wetenschappelijke inventarissen.

 

Partners

  • IOED Haspengouw west
  • Gemeentebesturen
  • Eigenaars
  • Provincie Limburg

Meer info over de subsidieregeling rond erfgoed vind je hier.


Contactpersoon 'Erfgoedproject bijzondere bomen'

Tine Rijvers
projectcoördinator landschapszorg


tine.rijvers@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 58 - 0475 21 72 74