Projecten

Gallo-Romeins erfgoed

 

Het vruchtbare Zuid-Limburg trok meer dan 2.000 jaar geleden al de aandacht van de Romeinen, die vier eeuwen lang onze streek bevolkten. Meer dan twintig eeuwen later vinden we nog steeds sporen van hun aanwezigheid.

 

Zo zijn delen van het Romeinse wegennetwerk dat door onze streken liep nog zichtbaar als kaarsrechte tracés in het landschap. Op heel wat plekken werd het traject omgevormd tot fietspad. Op diverse plekken (onder andere Sassenbroek in Alken en Zouwveld en Walenveld in Vechmaal) werden funderingen van Romeinse villa’s opgegraven. Die villa’s waren grote landbouwbedrijven die tientallen mensen tewerkstelden en waar vele hectaren grond bij hoorden.

 

Tongeren was een van de belangrijkste steden van het West-Romeinse Rijk. In de stad vind je nog sporen van de Romeinen, zoals delen van de oorspronkelijke stadsomwalling. Buiten Tongeren is het aquaduct nog zichtbaar in het landschap, voor wie weet waar hij op moet letten. Het is het grootste, bewaarde aarden monument van Vlaanderen.

 

Ook de tumuli vormen zichtbare herinneringen aan het verre verleden. In Haspengouw werden al meer dan 50 van deze Romeinse grafheuvels ontdekt. We volgen onder meer het beheer van de tumulisites in Gingelom en Tongeren op en zijn betrokken bij de toekomstplannen voor de tumuli in Heers.

Het Gallo-Romeins erfgoed behouden, herstellen en waar mogelijk openstellen voor het publiek is een van de pijlers van de erfgoedwerking van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en IOED.

 

Partners

 • IOED Haspengouw West
 • Stad Tongeren
 • Gemeente Gingelom
 • Gemeente Heers
 • Provincie Limburg
 • Europese Commissie
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Toerisme Limburg
 • Toerisme Vlaanderen
 • Gallo-Romeins Museum
 • Monumentenwacht Vlaanderen vzw

 www.galloromeinsmuseum.be


Contactpersoon 'Gallo-Romeins erfgoed'

Maarten Meukens
erfgoedcoördinator


maarten.meukens@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0484 98 14 50