Projecten

Structuurherstel brongebied De Herk

 

 

Aan de bovenloop van de Herk vind je een groot aaneengesloten valleigebied dat bestaat uit rietlanden, ruigten en natte weilanden. De gronden zijn in handen van Natuurpunt, een wildbeheereenheid en private personen. RLHV bracht alle partijen rond de tafel en stond mee aan de wieg van een integrale valleigebonden visie voor het gebied.  

 

Aan de Geitebron, het brongebied van de Herk, vormden we een rij sparren om tot een gemengde inheemse houtkant en groeven we twee nieuwe poelen. Bovendien maakten we de afwatergreppel van de Geitebron minder diep en lieten de gracht meanderen, zodat er meer structuur en luwtes ontstaan.

 

Verderop, ter hoogte van de Romeinse Kassei, was de Herk tijdens de vorige eeuw rechtgetrokken, wat leidde tot waterellende in de lager gelegen woonkernen. We lieten de beek hier weer slingeren, wat zorgt voor een vertraagde afvoer en dus minder overlast in de benedenloop.

 

In Helshoven maakten we twee historische meanders opnieuw open, zodat het water weer zijn oorspronkelijke loop kan volgen. We schuinden de oevers af en brachten microprofileringen in de beek aan, zodat het water weer alle ruimte krijgt en oeverplanten zich kunnen vestigen. Dit zorgt dan weer voor extra kansen voor amfibieën en libellen. We legden hier ook een nieuwe poel aan en vormden een eendenvijver om tot een amfibievriendelijke poel.

 

 

Partners

  • Vlaamse overheid
  • De lokale Wildbeheereenheid
  • Met financiële steun van
  • Provincie Limburg  
  • Stad Sint-Truiden
  • Natuurpunt

Contactpersoon 'Structuurherstel brongebied De Herk'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)