Projecten

Herk en Mombeek: blauw lint, groene parels

 

Het project ‘Herk en Mombeek: blauw lint, groene parels’ kreeg vorm via een samenwerkingsovereenkomst tussen het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Provinciale Dienst Waterlopen.

Zowel waterbeheerders, natuurverenigingen, landbouwers, particuliere eigenaars en aangelanden, wildbeheereenheden als lokale besturen worden betrokken bij initiatieven die de landschappelijke en ecologische waarde en het waterbergend vermogen van de valleien van Herk en Mombeek ten goede komen.

 

Hierbij wordt rekening gehouden met alle functies van deze waardevolle beekvalleien: natuur en water, maar ook zachte recreatie, educatie en landbouw.

 

De projecten kregen ondertussen ook navolging via Water-Land-Schap, dat zich richt op het verder opwaarderen van de valleien van de Herk en Mombeek.

Meer info

 

rlhvherkmombeekbrochurea4digiversiedef (1).pdf

 

Partners

 • Gemeenten (Alken, Borgloon, Diepenbeek, Kortessem, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Sint-Truiden, Wellen)
 • Provincie Limburg, Dienst Waterlopen en Domeinen en Dienst Leefmilieu
 • Provinciaal Natuurcentrum (PNC)
 • Departement Landbouw en Visserij
 • Onroerend Erfgoed
 • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Bekkensecretariaat Demer
 • Operationeel Waterbeheer
 • Watering Sint-Truiden
 • Watering De Herk
 • Natuurpunt
 • Limburgse Milieukoepel
 • Bosgroep Limburg
 • Limburgs Landschap
 • Landelijk Vlaanderen
 • Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • ADLO duurzame landbouwontwikkeling
 • Aquafin
 • Boerenbond
 • Particuliere eigenaars / gebruikers
 • Land-en-water.be 

Contactpersoon 'Herk en Mombeek: blauw lint, groene parels'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)