Projecten

Ecologisch herstel Herkebeek

 

De Herkebeek, een waardevolle beek in de bovenloop van de Herk, stroomt door de kasteeldomeinen Hex (graaf d’Ursel) en Voort (graaf le Hardy de Beaulieu). Beide eigenaars waren vragende partij om de beek ter hoogte van hun domeinen weer te laten meanderen en de typische, natuurlijke structuurkenmerken te herstellen.

 

Bovendien werden de ruimingswallen hier verwijderd, zodat de waterloop kan overlopen in de omliggende graslanden en het water nadien weer kan wegstromen. Voor de werken bleef het water na overstromingen op de graslanden staan.

 

Met hun steun konden we een ecologisch herstel van de Herkebeek over een afstand van ongeveer 2 kilometer realiseren. Samen met de provincie en Watering De Herk werd een nieuw tracé van de waterloop in Voort en Sassenbroek uitgetekend, rekening houdend met de terreinomstandigheden.

Na het afronden van de werken organiseerden we een persmoment om het brede publiek te informeren over het nut van dit project.

 

 

   Partners

  • Graaf le Hardy
  • Graaf d’Ursel
  • Provincie Limburg, Dienst Waterlopen en Domeinen en Dienst Leefmilieu
  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Watering De Herk

Contactpersoon 'Ecologisch herstel Herkebeek'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)