Projecten

Inventarisatie hakhout

 

Holle wegen, graften en houtkanten zijn typische kleine landschapselementen in Haspengouw en Voeren. Ze vormen al eeuwenlang groene lijnen in het overwegend agrarische landschap en werden lang goed onderhouden omwille van de houtopbrengst, hun rol in het tegengaan van erosie en hun nut als perceelafbakening.

 

Omdat het ‘economische’ gebruik van hakhout stilaan verdween, is er de laatste decennia nog weinig hakhoutbeheer gebeurd. Vaak zijn de hakhoutstoven al uitgegroeid tot volwaardige bomen. Omwille van de stabiliteit en het voorkomen van uitscheurende stammen en overhangende takken, is goed beheer onontbeerlijk.

 

Via dit project willen we in de gemeenten Gingelom en Hoeselt de kennis rond de locaties en het beheer van oud hakhout vergroten, gemeenten adviseren en ondersteunen bij de opmaak van een beheerplan en sites met oude hakhoutstoven duurzaam laten onderhouden.

 

Een gespecialiseerde firma voert de meest dringende en delicate snoeiwerken op minstens zes locaties uit.

 

Ondersteunende werken, zoals het opruimen van hout en vrijstellen rondom de oude bomen kunnen door sociale werkplaatsen worden uitgevoerd. Er wordt tevens een koppeling gemaakt met de inventaris houtig erfgoed en de inventaris van autochtone bomen en struiken. De hakhoutinventarisatie moet de basis vormen voor het gemeentelijk beheerplan. Een eerste screening van de locaties gebeurt via vrijwilligers (o.a. Natuurpunt Gingelom).

 

Dit project liep in 2023 ten einde. Informatie over enkele veel voorkomende beheersmaatregelen in holle wegen vind je hier:

   Partners

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Gingelom
  • Gemeente Hoeselt
  • Vrijwilligers van o.a. Natuurpunt Gingelom

Meer info over de subsidieregeling rond erfgoed vind je hier.

Contactpersoon 'Inventarisatie hakhout'

Tine Rijvers
projectcoördinator landschapszorg


tine.rijvers@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0475 21 72 74