Projecten

Inrichten kamsalamandersnoer Herkvallei

 

De vallei van de Herk is historisch gezien een belangrijk leefgebied voor de kamsalamander. Toch heeft deze beschermde diersoort het hard te verduren, vooral door verlies van habitat. Binnen het projectgebied werden recent nog kamsalamanders waargenomen, maar er was dringend nood aan bijkomende voortplantingsplaatsen om de populaties in stand te kunnen houden.

Via de aanleg van bijkomende poelen op zowel particulier als openbaar terrein, creëerden we een poelensnoer van Herk tot Borgloon. In de winter van 2014-2015 werden poelen (her)aangelegd in Hoenshoven, de Sittardstraat en het Puthofveld in Borgloon, de Grote Beemd, de Vloedgracht en de Loystraat in Wellen en Langedonken en het Lummensbroek in Herk-de-Stad.

We sloten het project af met zes publieksactiviteiten, waar mensen de kamsalamander konden ontdekken in enkele recent (her)aangelegde poelen. Inwoners van Borgloon, Herk-de-Stad en Wellen ontvingen hiervoor een uitnodiging in de bus in de vorm van een kamsalamanderkalender.

 

Partners

  • Natuurpunt Borgloon
  • Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek
  • ’t Bokje
  • Limburgs Landschap
  • gemeenten Borgloon, Herk-de-Stad en Wellen
  • provincie Limburg

Contactpersoon 'Inrichten kamsalamandersnoer Herkvallei'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33