Projecten

Landschapsherstel in het Vijfgemeentenpunt

 

In 2007 bakenden we in overleg met de VLM enkele aandachtsgebieden af, om daar extra inspanningen te doen om het landschap te herstellen. Eén daarvan is een 4300 ha groot gebied op de grens van de gemeenten Alken, Wellen, Diepenbeek, Hasselt en Kortessem, dat we het Vijfgemeentenpunt noemden.

Het ligt in de valleien van de Mombeek en Herk en omvat natuurgebieden zoals de Mombeekvallei, Nietelbroeken en de Grote Beemd. Het is een kleinschalig landschap met hagen, poelen, rijen knotbomen, hoogstamboomgaarden en graslanden.

 

De partners sloegen de handen in elkaar om drie doelstellingen te realiseren, over de gemeentegrenzen heen:

 • Landschapsherstel, met nadruk op kleine landschapselementen.
 • Het leefgebied van de kamsalamander, eikelmuis, steenuil en ijsvogel versterken en uitbreiden met concrete terreinacties, met opvolging (monitoring).
 • De subsidiemogelijkheden bekendmaken bij een breed publiek om inwoners en landbouwers mee op de kar te krijgen. Dit gebeurde o.a. via de communicatiekanalen van het RLHV, maar ook via berichten in de media, een infofolder, een infomoment en een folder en cursus rond kleine landschapselementen.

De terreinwerken bestonden uit aanplantingen, aanleg en achterstallig onderhoud van poelen, hagen, houtkanten, hoogstamfruitbomen en andere bomen. Daarnaast hingen we nestkasten op voor de steenuil en eikelmuis. De VLM-bedrijfsplanner sloot 15 beheerovereenkomsten met landbouwers. Natuurpunt en Limburgs Landschap voerden werken uit in hun gebieden binnen het Vijfgemeentenpunt.

 

Partners

 • gemeenten Alken, Diepenbeek, Kortessem, Hasselt en Wellen
 • provincie Limburg
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Provinciaal Netwerk Natuuronderzoek (LIKONA)
 • Natuurpunt Alken
 • Natuurpunt Diepenbeek
 • Natuurpunt Kortessem
 • ’t Bokje, Limburgs Landschap
 • Nationale Boomgaardenstichting  
 • private eigenaars

Contactpersoon 'Landschapsherstel in het Vijfgemeentenpunt'

Tine Rijvers
projectcoördinator landschapszorg


tine.rijvers@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 58 - 0475 21 72 74