Projecten

Natuurherstel historische vijvers Duras

Projectperiode: 2014-2015

Dat je Europese topnatuur ook op private eigendommen vindt, bewijst het kasteeldomein Duras in Sint-Truiden, met haar bossen, graslanden, ruigten en vijvers. Het ligt middenin een intensief landbouwgebied, maar de eigenaars waakten vele generaties lang over de natuurwaarden van hun domein.

 

De afgelopen decennia groeiden de twee zeer waardevolle kasteelvijvers dicht met boswilgen, waardoor het open water stilaan verdween. Een defect in het op- en aflaatsysteem en lekkende dijken maakten dat het waterpeil in de vijvers niet meer kon gestuurd worden. Samen met RLHV diende de eigenaar een QuickWin Natura 2000-project in. Duras valt immers binnen Natura 2000-gebied BE2200038 ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’, deelgebied Zwartaardebos, Sint-Truiden.

 

De werken omvatten het herstel van de dijken, het vijverprofiel en de op- en aflaten en het verwijderen van struikopslag in de vijvers , maar ook de aanpak van het omliggende landschap. Er werd een open verbinding tussen de vijvers gecreëerd. Water- en moerasplanten krijgen nu alle kansen, net als de hier aanwezige vleermuizenpopulaties.

 

Om anderen te inspireren, organiseerde het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in september 2015 een inspiratiemoment, waarbij een 40-tal private landeigenaars uit Haspengouw op het kasteeldomein werden ontvangen. 

 

Partners

  • Particuliere eigenaar
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Provincie Limburg
  • Landelijk Vlaanderen
  • Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos
  • European Landowners’ Organisation

Met financiële steun van

 

  • Agentschap voor Natuur en Bos 

Contactpersoon 'Natuurherstel historische vijvers Duras'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33