Projecten

Soortenbeschermingsprogramma's

 

Het Soortenbesluit voorziet de mogelijkheid tot het opstellen van een soortenbeschermingsprogramma. Zo’n programma wordt in overleg met de betrokken doelgroepen opgesteld en omvat een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat een soort (of meerdere soorten) binnen Vlaanderen in een gunstige staat verke(e)rt(en).

Een soortbeschermingsprogramma kan worden opgesteld voor Europees beschermende soorten, maar ook voor andere belangrijke soorten. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de status op de Rode Lijst en de oppervlaktebehoefte, maar ook met de nood aan ecologische verbindingen en of er ook andere soorten profiteren van de voorziene maatregelen.

Een vastgesteld soortenbeschermingsprogramma is een officieel, bindend document en is dus niet vrijblijvend.

Vanuit het RLHV werken we mee aan de opmaak van een aantal soortbeschermingsprogramma’s, onder meer voor de hamster, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, hazelmuis, grote modderkruiper en het vliegend hert. We zetelen in de stuurgroep die deze programma’s uitwerkt en proberen daarna de uitvoer zo goed mogelijk te implementeren in onze werking.

 

Partners

  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Diverse actoren afhankelijk van de soort

Meer info  

https://www.natuurenbos.be/SBP

https://www.ecopedia.be/dieren/hamster

 


Contactpersoon 'Soortenbeschermingsprogramma's'

Inge Nevelsteen
coördinator hamster en educatie


inge.nevelsteen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 36 50 01 - 0485 02 64 72 (niet op di, do NM en vrij)