Projecten

Stallen, snackbars voor vleermuizen

 

Haspengouwse landbouwers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de vleermuizenpopulaties in Zuid-Limburg. Om het draagvlak voor deze dieren te vergroten, organiseerde Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren infoavonden en bedrijfsbezoeken en zette vleermuizen in de kijker als ambassadeurs voor de Haspengouwse biodiversiteit.

We betrokken landbouwers bij inventarisaties en vangstnachten in hun stallen en informeerden hen over subsidies en ondersteunende maatregelen. SEVON en RLHV spraken op verschillende infoavonden voor landbouwers over het verband tussen landbouw en vleermuizen. Met steun van de provincie Limburg ontwikkelden we de infofolder Stallen: snackbars voor vleermuizen.

Op een potentiekaart bracht SEVON de meest interessante gebieden in kaart. Landbouwbedrijven in deze regio’s werden gecontacteerd en geïnformeerd. We betrokken ook het grotere publiek via laagdrempelige publicaties.

We organiseerden een opleidingskamp voor vrijwilligers die vleermuizen willen vangen voor onderzoek. Nadien gingen de 16 deelnemers op onderzoek en verzamelden waardevolle informatie over vleermuizen op Haspengouwse boerenerven.

 

Partners

  • Stichting Ecologisch Vleermuisonderzoek Nederland (SEVON)
  • Gemeente Kortessem
  • Limburgs Landschap
  • JNM
  • Provincie Limburg
  • Vlaanderen, departement LNE
  • PIBO-campus
  • Limburgs Netwerk Natuuronderzoek (LIKONA)
  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Haspengouwse landbouwers

Contactpersoon 'Stallen, snackbars voor vleermuizen'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 55 - 0470 99 10 33