Projecten

Stinusbroek terug voor de natuur

 

Het Stinusbroek maakt deel uit van het Schulensbroek en was tot voor kort een gebied met weekendvijvers en zomerhuisjes. Hooi- en graslanden werden beplant met sparren, exoten en populieren. Nu het gebied grotendeels in eigendom is van de lokale natuurvereniging, werden werken uitgevoerd om het landschap weer in ere te herstellen.

RLHV ondersteunde de praktische uitvoer van de werken door een aannemer aan te stellen en de werken op te volgen. Deze werken omvatten drie onderdelen:

  • Het openmaken van het gebied door het herstel van gras- en hooilanden. Hiervoor verwijderde men heel wat struiken en bomen, inclusief de stronken, en dit samen met lokale landbouwers, vrijwilligers en arbeiders van Natuurpunt en lokale jeugdverenigingen, die we betrokken via beheerdagen. De hooilanden werden ingericht voor een aangepast hooilandbeheer, dat de biodiversiteit ten goede komt.

  • De omvorming van vijf vijvers naar poelen. Door de weekendpoelen om te vormen tot natuurlijk poelen, krijgt de biodiversiteit alle kansen. We ruimden het terrein op, braken weekendhuisjes af en egaliseerden het terrein. Met een pers- en partnermoment stelden we het ‘nieuwe’ Stinusbroek voor.

  • RLHV nam de inventarisatie en monitoring van de evolutie van de poelen en hun omgeving voor haar rekening. We maakten een verslag op van de nieuw aangelegde en herstelde poelen, waarbij we zowel naar amfibieën als vegetatie keken.

Tijdens de uitvoering van de inrichtingswerken communiceerden we via diverse kanalen naar een zo ruim mogelijk publiek.  

 

Partners

  • Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek
  • gemeente Herk-de-Stad
  • Provincie Limburg
  • lokale jeugdverenigingen
  • lokale landbouwers

Contactpersoon 'Stinusbroek terug voor de natuur'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33