Projecten

Acties voor de kamsalamander

 

De kamsalamander is een inheemse watersalamander die tot 18 cm groot kan worden. Vooral de mannetjes vallen tijdens de paartijd op met hun hoge, gekartelde rugkam. Het diertje staat op de Rode Lijst voor Vlaanderen en is dus zeldzaam. Vooral verlies van habitat speelt het amfibie parten.

 

Op het grensgebied van de gemeenten Alken, Hasselt, Kortessem en Wellen ligt een van de laatste Haspengouwse bolwerken voor dit zeldzaam amfibie. Het projectgebied ligt volledig op private eigendom: landbouwgronden, graslanden, bossen en tuinen.

 

Om de toekomst van de kamsalamander hier te kunnen verzekeren, worden de leefgebieden en de structuurverbindingen tussen de geïsoleerde populaties aangepakt. Verwaarloosde poelen worden beheerd, bijkomende poelen aangelegd en hagen en houtkanten worden op strategische plekken aangeplant, zodat de dieren zich veilig kunnen verplaatsen.

 

Ook elders in de Herkvallei werd actie ondernomen voor de kamsalamander. Zo werd er een poelensnoer gecreëerd.    

 

Partners

  • Provincie Limburg
  • Particuliere eigenaars
  • Gemeente Alken, Kortessem, Wellen, Hasselt
  • Limburgs Landschap
  • Natuurpunt Alken 

Bekijk hier het filmpje.

 

Copyright foto: Vilda

 

Contactpersoon 'Acties voor de kamsalamander'

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren


info@rlhv.be
011/31 38 98