Projecten

Beemdherstel Motmolen

Natuurgebied De Motmolen vormt een groen-blauwe verbinding tussen Alden Biesen en de Katteberg. Het is een ecologisch waardevol gebied met heel wat potentie. Het ligt in de Speciale Beschermingszone (SBZ) van de Jekervallei en sluit aan op de Demer.

 

Binnen dit biodiversiteitsproject herstellen RLHV en Orchis de natte natuurwaarden in deze smalle vallei. We vormen een voormalige weekendvijver om tot natuurlijke vijver en herstellen de natuurwaarden van een aanpalende beemd. Dankzij aangepast beheer proberen we het monotone rietveld om te vormen naar een dotterbloemhooiland en zeggenmoeras. Zo herstellen we een regionaal belangrijke biotoop en werken we aan de Natura-2000 doelen voor het gebied. Eigenaar Orchis zorgt voor een duurzaam beheer. Bij de werken houden we rekening met een vlot en kostenefficiënt beheer.

 

De werken vormen een meerwaarde voor de natuur, maar ook voor wandelaars, die vanaf het plankenpad goed kunnen zien hoe de beemd zich ontwikkelt. Zowel de oranje lus vanuit Alden Biesen , de aanlooproute die start aan de Kimpel in Bilzen centrum als de Streek-GR Haspengouw  lopen door het projectgebied.  

 

Voorafgaand aan deze ingrepen werkte de provincie Limburg een belangrijk vismigratieknelpunt weg op de Demer ter hoogte van de Motmolen. Bovendien sluit dit gebied aan bij Katteberg, waar RLHV eerder i.s.m. de Stad Bilzen werken uitvoerde om de biodiversiteit te versterken. 

 

Bekijk hier het persartikel. 


Partners:


            

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon 'Beemdherstel Motmolen'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33