Projecten

Belevingsvol buurtplein Nerem

De Jeker en de Beek lopen dwars door het centrum van Nerem en sluiten aan op het nieuwe woonproject Chocoladefabriek. Eerdere werken (2010-2013) verhoogden de ecologische kwaliteit van de twee waterlopen en het draagvlak voor water bij de inwoners.

 

Binnen dit project gaan we nog een stap verder en richten we de omgeving van het Neremsplein in als belevingsvol buurtplein en ontmoetingsplek, met een openbare barbecue, een picknickbank en watergebonden belevingselementen. We kiezen voor streekeigen struiken en bomen en kruidachtige, meerjarige vegetatie. De stad Tongeren staat in voor het onderhoud van dit bijzondere stukje dorpsnatuur.

 

Dankzij het belevingsplein ervaren bewoners de biodiversiteit die waterlopen met zich mee brengen vanop de eerste rij. Uiteraard is er ook een belangrijk sociaal aspect. Dit buurtplein sluit bovendien aan op Natuurreservaat De Kevie en helpt om de educatie en beleving van dit natuurreservaat te versterken. 

 

 


Partners:


            

Contactpersoon 'Belevingsvol buurtplein Nerem'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33