Projecten

Bengelbeemd

 

In 2012 kocht het gemeentebestuur van Alken een stuk natuurgebied langs de Kleine Herk om er een geboortebos aan te leggen. Vanuit het Strategisch Project Herk en Mombeek gaven we het gemeentebestuur het advies om hier geen bos aan te planten, maar dit historische valleigebied te behouden.

 

Het was namelijk een lappendeken van kleinschalige hooi- en graslanden, omzoomd met houtkanten en hagen. We voerden de nodige werken uit om het landschap in ere te herstellen, zoals de kap van populieren en het herstel en de aanplant van houtkanten.

 

Daarnaast riepen we de Bengelbeemd in het leven, een mooi alternatief voor een geboortebos, waarbij elke nieuwgeboren baby van het dorp een symbolische vierkante meter valleigebied cadeau krijgt. Dit wordt gevisualiseerd met een jaarlijkse picknick in de beemd, na het oogsten van het hooi, waarbij elke boreling een picknickdekentje van een vierkante meter krijgt.

 

De Bengelbeemd maakt ook deel uit van de Verborgen Moois Mombeekvallei. We maakten een trage weg terug open die de valleigronden verbindt met het centrum van Alken.

 

Partners

  • Gemeentebestuur Alken 

Contactpersoon 'Bengelbeemd'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)