Projecten

Bijvriendelijk beheer Wintershovenbeemd

 

Het Kortessemse gemeentebestuur werkt al enkele jaren aan de ecologische opwaardering van de Wintershovenbeemd en omgeving. Daarvoor sloegen ze de handen in elkaar met het regionaal landschap en enkele buurtbewoners.

 

In de Wintershovenbeemd vind je nog heel wat waardevolle, bloemrijke graslanden. Deze vormen de biotoop van heel wat zeldzame dieren en planten, waaronder wilde bijen. Daarom werden volgende acties ondernomen:

  • Verschraling van en duurzaam hooilandbeheer voor een grasland dat tussen de kerk en de Mombeek ligt.
  • Verdere afschuining van de oever van de voormalige visvijver en verwijdering van wilgenopslag. Zo krijgen soorten zoals de grote kattenstaart en grote wederik extra kansen.
  • Werken aan een waardevolle populierenkapvlakte met kwel. Deze werd deels maaiklaar gemaakt en omgevormd naar een soortenrijke ruigte en valleigrasland en deels beplant met inheemse, bijvriendelijke bomen en struiken.

Hiermee werden een aantal acties uit het Gemeentelijke Actieplan ‘Limburg, wild voor bijen’ uitgevoerd. Om een ruime natuurkern te creëren, overlegden we ook met de eigenaars van de aangrenzende percelen.

 

We organiseerden verschillende wandelingen om buurtbewoners meer vertrouwd te maken met dit prachtige natuurgebied in hun achtertuin.

  • Partners

  • Gemeente Kortessem
  • Limburgs Landschap
  • Provincie Limburg
  • Bosgroep Limburg
  • Nationale Boomgaardenstichting
  • Private eigenaars


Contactpersoon 'Bijvriendelijk beheer Wintershovenbeemd'

Erik van Esch
projectcoördinator recreatie


erik.vanesch@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 53- 0498 33 00 59 (niet op vrijdag)