Projecten

Bilzen, biesonder zoemend

 

Binnen haar biodiversiteitsbeleid hecht de Stad Bilzen veel belang aan de typische, waardevolle landschapselementen op haar grondgebied. 

 

Met ‘Bilzen, biesonder zoemend’ lag de focus op De Katteberg, een kalkrijk hellingmoeras dat grenst aan recreatiecentrum De Kimpel. Om dit waardevol natuurgebied tot een bijenparadijs om te vormen, wordt de hellende berm voortaan twee keer per jaar manueel gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd om bloeiende planten die van een schrale bodem houden alle kansen te bieden. Dit zijn niet zelden interessante planten voor wilde bijen.

 

In de nabijheid liggen natte hooilanden en ruigtes. Hier werd op verschillende plekken gewerkt om open plekken te creëren. Ook werden enkele afwateringgreppels opengemaakt. Dit zorgt voor een gevarieerd landschap met meer biodiversiteit.

 

Daarnaast werd ook een bijvriendelijke bufferstrook aangelegd langs de nieuwe ringweg van de Spelver. Hiermee werden een aantal acties uit het Gemeentelijke Actieplan ‘Limburg, wild voor bijen’ uitgevoerd.

 

 Voor de opvolging en het blijvend bijvriendelijk beheer van de Katteberg zorgen de Landschapsteams .

 

Om de uitgevoerde werken en de natuurwaarde van het gebied in de kijker te zetten, werd een buurtwandeling georganiseerd.

 

Partners

  • Provincie Limburg
  • Stad Bilzen
  • Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp

Copyright foto rosse metselbij: Paul PijpersContactpersoon 'Bilzen, biesonder zoemend'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 55 - 0470 99 10 33