Projecten

Landschapsteams

De provincie Limburg, alle Limburgse gemeenten en de Regionale Landschappen werken met Limburgse maatwerkbedrijven samen aan het onderhoud van de recreatieve routestructuren en de bijhorende landschapskwaliteit.

 

 

De provincie Limburg wordt gekenmerkt door fraaie, kwaliteitsvolle landschappen en vertegenwoordigd 40% van de Vlaamse natuur. De kwaliteit van de Limburgse natuur en landschap en het onderhoud van de recreatieve routestructuren hebben een grote sociaaleconomische impact. Recent onderzoek van het fietsen en wandelen in Limburg leerde dat de jaarlijkse economische impact 100 miljoen euro bedraagt.  

Voor het behalen van een uitmuntende kwaliteit voor de bezoeker werden hoge kwaliteitsstandaarden door de regionale landschappen uitgewerkt, waarbij het succes voor een groot deel bepaald wordt door de constante inbreng van de Landschapsteams.

 

De Landschapsteams zijn ploegen arbeiders die elke dag opnieuw op padzijn voor een kwaliteitsvolle Limburgse open ruimte. Dit komt ten goede aanalle Limburgers en al onze bezoekers en toeristen. 

 

1. KWALITEITSVOLLE TOERISTISCHE (WANDEL)INFRASTRUCTUUR MET HOGE BEELDKWALITEIT
De Landschapsteams zijn ideaal om de vele investeringen die de afgelopen jaren werden gedaan in belevingsvolle omgeving dagelijks te onderhouden. Daarbovenop richten ze speelbossen, picknickplekken en belevingsboomgaarden in, houden ze de bewegwijzering en goede toegankelijkheid optimaal van de wandelpaden.

2. EEN NATUURLIJK LIMBURG RIJK AAN DIVERSE LANDSCHAPPEN
Limburg heeft nog veel open ruimte en diverse kwaliteitsvolle landschappen met een dicht netwerk van hagen, houtkanten, knotbomen, hoogstamboomgaarden en holle wegen en een uitzonderlijke biodiversiteit. Daarom planten de Limburgse Landschapsteams hagen, heggen, houtkanten en (fruit)bomen aan.  Zo zorgen de Landschapsteams dagelijks voor meer waardevolle natuur.

3. EEN WARM LIMBURG WAAR RUIMTE IS VOOR ECONOMIE MET EEN HART
Door de inzet van de sociale economiebedrijven wordt ook bijgedragen aan de realisatie van een extra maatschappelijke doelstelling: meer werkgelegenheid voor mensen uit de kansengroepen. Daarom zorgen de Landschapsteams voor job behoud voor meer dan dertig kortgeschoolde maar sterk gemotiveerde medewerkers.

 

Contactpersoon 'Landschapsteams'

Erik van Esch
projectcoördinator recreatie


erik.vanesch@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0498 33 00 59 (niet op vrijdag)