Projecten

Biodiverse fruitteelt in een klimaatbestendig landschap

In de kern van de Haspengouwse fruitregio wil het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en het Proefcentrum voor Fruitteelt 3 jaar lang laagstamfruittelers ondersteunen om het fruitteelt-landschap biodiverser aan te kleden. Concreet willen we meer ruimte creëren voor opgaand groen (hagen, solitaire bomen, kopbomen, houtkanten) omdat het behoud van biodiversiteit van belang is voor o.a. de bestuiving van het fruit, de natuurlijke plaagbeheersing, de bestrijding van erosie en de strijd tegen de klimaatopwarming. Streekeigen gemende hagen bieden bovendien kansen op meer bestuivingszekersheid dankzij de aantrek van wilde bestuivers. En door perceelsranden langs waterlopen te “behagen” kan inspoeling naar de beken beperkt worden. 

 

We geven daarom gratis en vrijblijvend advies aan geïnteresseerde fruittelers om hun fruitbedrijf biodiverser te maken. Hierbij leveren we, naast advies, ook ondersteuning in de praktische uitvoer van de maatregelen (vb. aankoop van inheems plantmateriaal voor hagen of houtkanten, nestkasten voor torenvalk, steenuil, bosuil, wezel,…).  
 
Daarnaast willen we op bedrijfsniveau een aantal maatregelen uittesten aan de hand van innovatieve demonstratieprojecten op deelnemende bedrijven om zo kennisopbouw en -overdracht rond ‘nieuwe’ nuttigen en plagen te vergaren: 
- testfase in het veld opzetten om oorwormen een ideale schuilplaats aan te bieden  
- testfase in het veld opzetten rond inzet van inheemse vogelkers (Prunus padus) bij de bestrijding van de Aziatische fruitvlieg (Drosophila suzukii) 
- testfase in het veld opzetten om vleermuizen naar de plantages te lokken  
- testfase in het veld opzetten om schade door boswantsen te beperken vanuit plant-plaag-nuttige relatie 
- testfase naar het gebruik van de EVA-app en fyteauscan om zo bewuster om te gaan met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Tenslotte willen we de hierboven beschreven maatregelen ten behoeve van landschapszorg in de kijker zetten via gerichte communicatie binnen en buiten de fruitsector. 

Dus ben je een fruitteler in Alken, Wellen, Kortessem, Borgloon, Nieuwerkerken of Sint-Truiden en heb je interesse om in je plantages maatregelen te nemen voor meer biodiversiteit? Contacteer dan het Regionaal Landschap via 011 31 38 98 en vraag naar Joke of stuur een mailtje .

 

Bekijk hier het filmpje. 

Bekijk hier het persbericht over hoe vleermuizen fruittelers kunnen helpen bij de bestrijding van schadelijke insecten.

Bekijk hier de brochure Fruittelers met pit. 

 

 

Partners:


    

Met financiële steun van:


            

Contactpersoon 'Biodiverse fruitteelt in een klimaatbestendig landschap'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33