Projecten

Biodiverse graslanden

 

 

De typische waardevolle (vallei)graslanden in Zuid-Limburg gaan er sterk op achteruit, zowel naar soortenrijkdom (flora en fauna) als naar oppervlakte. O.a. in de Herk- en Mombeekvallei zijn grote woongebieden bijgekomen. Er zijn ook veel teeltwisselingen, graslanden die omgezet zijn naar akkers. En in vochtig Haspengouw hebben de eens zo talrijk aanwezige graasweides met koeien plaats gemaakt voor laagstamplantages. Graslanden zitten vol leven, want tussen de grassprietjes staan veel bloemen die insecten lokken. En die zijn op hun beurt een voedingsbron voor bijvoorbeeld vleermuizen of de kamsalamander, een beschermde diersoort in Zuid-Limburg. Regionaal Landschap pleit voor een goede bescherming van de historisch permanente graslanden die ons nog resten.

 

Op 1 juni organiseerde het RLHV een online graslandsymposium. De opname kun je hier bekijken. 

 

De presentaties van de sprekers vind je hieronder terug:

- Presentatie Remar Erens

- Presentatie Anne Gobin

- Presentatie Ward Andriessen

 

Hier vind je de antwoorden op de vragen in de chatbox.

 

Bekijk hier het persartikel van Radio 2 en de graslandfolder

 

 

Partners:


                

Contactpersoon 'Biodiverse graslanden'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)