Projecten

Biodiversiteit op de akker

 

Akkerranden bezitten een groot potentieel voor bestuivers zoals honingbijen, solitaire bijen en hommels. Onder impuls van RLHV besloten heel wat landbouwers om een strook aan de rand van hun akkers in te zaaien met meerjarige gras- en kruidenmengels met onder meer margriet, kaasjeskruid en verschillende klaversoorten. Deze soorten leveren veel nectar en stuifmeel voor bijen en andere bestuivende insecten en zijn interessant voor akkervogels, die er voedsel en een schuilplek vinden.

 

Eentonige akkers krijgen zo een aantrekkelijke uitstraling, ook voor inwoners en toeristen. Voor de landbouwer betekent dat een positief imago, maar het levert nog andere voordelen op. Zo trekken de bloemrijke stroken insecten aan die als natuurlijke plaagbestrijder fungeren.

 

Om een goed zicht op de resultaten te krijgen, lieten we twee onderzoeken uitvoeren in perenplantages met aangrenzend een ingezaaide nectarrand. Nature ID deed een ecologisch onderzoek naar bestuivers en het Proefcentrum voor Fruitteelt bestudeerde de natuurlijke plaagbestrijding van de perenbladvlo. 

 

Ook natuurverenigingen en wildbeheereenheden kunnen bloemrijke akkerranden aanleggen.

 

Partners

  • Vlaanderen
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Gemeente Gingelom
  • Gemeente Heers
  • Gemeente Riemst
  • Stad Sint-Truiden
  • Gemeente Voeren
  • Nature ID
  • Proefcentrum voor Fruitteelt
  • Limburgs Netwerk Natuuronderzoek (LIKONA) 

Meer info: 

filmpje

Onderzoek natuurlijke plaagbestrijding

Onderzoek wilde bijen in akkerranden

 

Contactpersoon 'Biodiversiteit op de akker'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33