Projecten

Boeren voor Natuur voor Boeren

 

RLHV wil het draagvlak voor natuur bij landbouwers verbreden, zowel met het vergroten van kennis (zoals in ons project ‘leren beheren ’), als met concretere terreinacties.

 

In dit project engageerden heel wat landbouwers zich om de lokale biodiversiteit een handje te helpen via maatregelen op hun eigendom. Landbouwgebieden herbergen namelijk een schat aan potentieel voor de natuur en heel wat (zeldzame) dieren en planten zijn gebonden aan akkers, boomgaarden en hooilanden.

 

Vooral kleine landschapselementen zijn hierbij belangrijk. Denk maar aan hoogstambomen, houtkanten, poelen en hagen. Vroeger maakten ze deel uit van de manier waarop er aan landbouw werd gedaan, nu dreigen ze te verdwijnen.

 

Binnen dit project werden die landschapselementen hersteld. Sommige landbouwers plantten hagen tussen hun percelen, waar heel wat dieren een schuilplaats of voedsel vinden. Anderen plaatsten kasten voor steenuilen en eikelmuizen in hun boomgaard, of herstelden een oude poel waar amfibieën dankbaar gebruik van maken.

 

Andere landbouwers kozen voor het inzaaien van bloemrijke stroken voor bijen of het deels laten staan van tarwe en andere gewassen voor akkervogels zoals de geelgors, veldleeuwerik, fazant en patrijs. Er zijn talloze manieren waarop je als landbouwer kan bijdragen aan de biodiversiteit.

 

Partners

  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Vlaanderen, departement Leefmilieu, Natuur en Energie
  • Haspengouwse land(schaps)bouwers
  • Natuur- en landbouworganisaties 

Meer info: brochure 


Contactpersoon 'Boeren voor Natuur voor Boeren'

Inge Nevelsteen
coördinator hamster en educatie


inge.nevelsteen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 36 50 01 - 0485 02 64 72 (niet op di, do NM en vrij)