Projecten

Duurzame producten uit het Limburgs landschap

Kortweg natuur is het kwaliteitsprincipe voor een product dat lokaal geteeld, verwerkt en verkocht wordt en bovendien de fauna en flora een handje helpt. Kortweg omdat het product geen verre reis aflegt en de lokale economie stimuleert. Natuur omdat het product lokale dier- en plantensoorten helpt door een bepaalde teelt- en werkwijze die het behoud van de biodiversiteit bevordert. De consument betaalt via Kortweg natuur mee om in eigen streek maatregelen te nemen ten voordele van de eigen landschappen en biodiversiteit.

 

Een lokaal voedselsysteem met kwaliteitsvolle producten wint steeds meer aan belangstelling. De verkoop van korte keten producten zit in stijgende lijn en consumenten hebben opnieuw interesse in producten recht van bij de boer. Om het korte keten verhaal een extra meerwaarde te geven en duurzamer te maken, is het echter van belang dat ook de ecosystemen en de biodiversiteit van het landschap meegenomen worden in dit verhaal.

Door de unieke landschapswaarden en biodiversiteit van Limburg te integreren in reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen streekproducten, verhogen we de duurzaamheid van de korte keten. Zo zorgen we voor een meerwaardecreatie van deze streekproducten waardoor Limburg zich kan

onderscheiden van andere streken. Hiervoor willen we het KORTWEG NATUUR-principe opschalen en uitbreiden over heel Limburg.

 

Dit project is een samenwerking tussen Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Regionaal Landschap Lage Kempen, Boerennatuur, PCFruit, Pibo Campus, PVL-Biotechnicum en Werkers in Aanneming in het kader van PDPO III – Omgevingskwaliteit door samenwerking.

 

Meer info.  

 


Contactpersoon 'Duurzame producten uit het Limburgs landschap'

Inge Nevelsteen
coördinator hamster en educatie


inge.nevelsteen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 36 50 01 - 0485 02 64 72 (niet op di, do NM en vrij)