Projecten

Ecotunnel Diepenbeek

Je zou het misschien niet zeggen, maar in Diepenbeek komen heel wat wilde dieren voor. Hun leefgebieden zijn echter sterk versnipperd. Daarom bouwt het gemeentebestuur, samen met Natuurpunt Diepenbeek en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, een bestaande tunnel onder de E313 om tot een gecombineerde ecotunnel. Zo kunnen de das en andere dieren hun leefgebied vergroten. Om de werken te bekostigen, kunnen de projectpartners rekenen op een biodiversiteitssubsidie van de provincie Limburg.  
 

In de Brugstraat vind je de enige tunnel onder de E313 in Diepenbeek, die een verbinding vormt tussen de natuurgebieden Misenbergbeek en Galgebeek. Deze wordt omgevormd tot een gecombineerde ecotunnel. De weg blijft dus gewoon open voor lokaal verkeer, maar naast het normale, verharde wegdek komt een afgeschermde doorgang voor dieren. Door een afzonderlijke, onverharde strook te voorzien, wordt de doorgang een stuk aantrekkelijker en veiliger, onder meer voor de das.  

 

De das doet het momenteel al goed ten Zuiden van de E313. De projectpartners hopen dan ook dat het dier de tunnel in de Brugstraat zal gebruiken om zich naar het noorden te verplaatsen, waar hij zich bijvoorbeeld in de Demervallei kan vestigen.  

 

Ook dieren zoals reeën, egels, konijnen, hazen, vleermuizen, kikkers en padden zullen dankbaar gebruik maken van de ecotunnel. Een gelijkaardig project in het Hallerbos toonde reeds het grote potentieel van een dergelijke gecombineerde ecotunnel aan.  

 

Om het positieve effect op de lokale biodiversiteit nog te vergroten, kunnen buurtbewoners mee in het project stappen door kleine landschapselementen op hun eigendom te laten aanplanten of herstellen. Zij genieten hierbij van gratis professionele begeleiding. Landschapselementen zoals hagen, poelen, bomenrijen en hoogstamfruitbomen, vormen belangrijke stapstenen in het landschap voor heel wat dieren. Ze vinden er ook voedsel en een schuilplaats.    

 

De ecologische verbinding krijgt een kunstige invulling, die een opwaardering van de omgeving zal betekenen.

De ecotunnel werd op 11 juni officieel geopend. Bekijk hier het persbericht. 


Partners:


            

Contactpersoon 'Ecotunnel Diepenbeek'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 55 - 0470 99 10 33