Projecten

Fruitlandschap

 

Hoogstamboomgaarden vormen belangrijk landschappelijk erfgoed en een biotoop voor heel wat diersoorten. Omdat veel oorspronkelijke boomgaarden verdwenen en werden vervangen door laagstamfruit, zet Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zich voortdurend in voor het behoud en herstel van hoogstamfruitbomen.

 

Met het PDPO-project Fruitlandschap wordt deze werking nog kracht bijgezet. Het project werd opgestart in 2015 met de oprichting van een databank voor hoogstamboomgaarden. Hierin werden bestaande gegevens aangevuld met aanvullende inventarisaties. Er werd vooral gefocust op boomgaarden nabij invalswegen, toeristische routes (fiets- en wandelpaden), op historische sites, beeldbepalende plekken, boomgaarden met bijzondere natuurwaarden en boomgaarden bij hoeves.

 

Op basis van deze gegevens schreven we eigenaars aan met de vraag om deel te nemen aan het project. Geïnteresseerden kregen van ons een advies voor de aanpak van het herstel van hun boomgaard. Bij kersenplantages ging er extra aandacht uit naar het Little Cherry Virus. Zieke bomen werden geveld en vervangen door gezonde exemplaren.

 

Meer dan 200 eigenaars gingen op het aanbod in. Maar liefst 272 percelen werden bekeken. Gedurende drie winters werden binnen dit project in totaal 2.250 bomen geplant en 3.000 bomen gesnoeid.

 

Samen met de Nationale Boomgaardenstichting werd een cursusaanbod uitgewerkt en op 31 mei 2018 werd een Trefdag Hoogstamboomgaarden georganiseerd in Alden Biesen.

 

Ook de website goedgeplukt.be  werd in de loop van dit project gelanceerd.

 

Partners

  • PDPO
  • Gemeentebesturen
  • Particuliere eigenaars
  • PC Fruit
  • Nationale Boomgaardenstichting

www.goedgeplukt.be


Contactpersoon 'Fruitlandschap'

Tine Rijvers
projectcoördinator landschapszorg


tine.rijvers@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0475 21 72 74