Projecten

Gebiedscoalitie Grenzeloos Bocageland / Coalition territoriale Pays du Bocage sans Frontières

Het Masterplan en Operationeel plan van kandidaat-landschapspark Grenzeloos Bocageland kwamen tot stand dankzij de expertise en creativiteit van een grote groep geëngageerde mensen die zich verbonden voelen met de streek. We geven je graag een korte impressie van het doorlopen participatieve proces waarbij we enkele onder hen ook aan het woord laten. Want zonder deze enthousiaste groep mensen die dit verhaal samen wil schrijven geen landschapspark! De video vind je hier

 

Grâce à l'expertise et à la créativité d'un grand groupe de personnes engagées qui se sentent liées au Pays de du Bocage sans Frontières ce Plan directeur et Plan opérationnel (suivra fin de juin) a pu s’écrire . Nous aimerions vous donner un regard derrière les coulisses du processus participatif que nous avons suivi et donner la parole à certains d'entre eux. Car sans ce groupe enthousiaste de personnes qui veulent écrire cette histoire ensemble, il n'y aurait pas de parc paysager ! Regardez le vidéo ici


Contactpersoon 'Gebiedscoalitie Grenzeloos Bocageland / Coalition territoriale Pays du Bocage sans Frontières'

Ann-Sophie Debergh
procesbegeleider gebiedsgerichte werking Voeren


ann-sophie.debergh@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 26 50 80 - 0485 69 08 70 (niet op vrijdag om de andere week)