Projecten

Gebiedscoördinatie hamster

 

De Europese hamster (die in Limburg ook wel korenwolf wordt genoemd) is een knaagdier dat houdt van akkers in de leemstreek. Het is een inheems maar zeldzaam en vrij onbekend dier. Het is een belangrijke paraplusoort: beschermingsmaatregelen voor de hamster komen ook andere soorten ten goede.

 

Eind 2015 keurde Vlaanderen het soortbeschermingsprogramma hamster goed. Doel van dit project is om de hamster op het terrein te beschermen, meer bepaald in het gebied rond Widooie (van Tongeren tot Heers), de laatste plek in België waar het diertje met zekerheid voorkomt.

 

Inge Nevelsteen van RLHV werd aangesteld als gebiedscoördinator. Samen met de uitvoeringscoördinator van Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) waakt zij over de monitoring van de hamster, de uitbreiding van het leefgebied en het vergroten van het draagvlak via communicatie en sensibilisering. Zij worden daarin ondersteund door verschillende werkgroepen en een klankbordgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende sectoren.

 

Het verhogen van het aantal hectare geschikt leefgebied is de belangrijkste actie. Daarom benaderen we landbouwers om in te tekenen op de bestaande beheerovereenkomsten van de VLM, waarbij ze zich engageren om inspanningen te leveren om van hun velden een geschikt habitat te maken.

Door hamsters te zenderen en op te volgen kunnen bijkomende beschermingsmethoden gezocht worden.

 

Partners

 • Agentschap Natuur en Bos
 • Agrobeheercentrum Eco2
 • Landelijk Vlaanderen
 • Limburgs Netwerk Natuuronderzoek (LIKONA)
 • PXL Bio Research
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Vzw PIBO-campus
 • Wildbeheereenheid Patrijzenkuilen
 • Hubertus Vereniging Vlaanderen
 • Werkgroep Grauwe Gors
 • Zoogdiervereniging Nederland
 • Stad Tongeren
 • Departement Landbouw en Visserij
 • Natuurpunt
 • Instituut voor Natuur en Bosonderzoek

Meer info: filmpje hamster

 


Copyright foto: Gerard Müskens


Contactpersoon 'Gebiedscoördinatie hamster'

Inge Nevelsteen
coördinator hamster en educatie


inge.nevelsteen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 36 50 01 - 0485 02 64 72 (niet op di, do NM en vrij)