Projecten

Heerse poelen

Natte natuurverbindingen zoals poelen zijn erg belangrijk voor heel wat soorten. Binnen dit project legt de gemeente Heers, samen met Natuurpunt De Herk Heers en RLHV, diverse poelen aan op haar grondgebied. Tegelijkertijd willen we meer draagvlak creëren voor dergelijke stapstenen.  

 

Het project gaat van start met een voorstudie om geschikte locaties voor de poelen te selecteren. Hierbij brengen we o.a. locaties waar vroeger poelen voorkwamen in kaart. We schenken daarbij ook aandacht aan de onmiddellijke omgeving van de poelen. We focussen hierbij onder meer op vleermuizen.

 

We communiceren over deze acties naar de inwoners van Heers, en betrekken hen bij de zoektocht naar geschikte locaties. De poel aan het Administratief Centrum van Heers vormen we om tot een educatieve poel met een vlonder. Daarnaast zetten we een educatieve activiteit op voor schoolkinderen. Dit alles draagt bij aan een groeiend besef van het nut van poelen en andere natte natuurverbindingen.

 

De Heerse beekvalleien vormen groen-blauwe linten doorheen de gemeente, met daartussen vooral landbouw. Stapstenen zoals poelen zijn heel belangrijk om die versnipperde leefgebieden met elkaar te verbinden. Bovendien helpen de poelen ook om water op te slaan, en zo zowel droogte als wateroverlast tegen te gaan, wat helpt om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

 

 

Partners

 

  • Gemeente Heers
  • Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren i.s.m. NML-gericht  
  • Natuurpunt De Herk Heers 

Persbericht 


Met financiële steun van:


        

Contactpersoon 'Heerse poelen'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 55 - 0470 99 10 33