Projecten

Hooi van hier

 

In Haspengouw en Voeren vind je heel wat grazige percelen (graslanden, hoogstamboomgaarden, overhoekjes, akkerrandpercelen, particuliere eigendommen) die, mits een aangepast beheer, een economische en ecologische meerwaarde kunnen opleveren. 

 

Veel grazige percelen worden enkel geklepeld, zonder afvoer van het maaisel. Hierdoor verstikt de grasmat. Bovendien zien we dat talloze valleigronden, die vroeger gebruikt werden als hooiland, er nu verlaten bij liggen. Bramen en wilgen nemen hier de overhand, waardoor deze graslanden hun functie als landbouwperceel verliezen en de bloemenrijkdom achteruitgaat.

 

RLHV werkt samen met Agrobeheercentrum Eco², landbouwers of aannemers om het achterstallig beheer uit te voeren en de percelen passend te blijven beheren, met afvoer van het maaisel. Via een hooidatabank worden aanbieders en afnemers van hooi met elkaar in contact gebracht.

 

Hierdoor worden deze percelen opnieuw interessant. Op economisch vlak, maar ook voor de ecologie, want door op deze manier te beheren, ontstaan uiteindelijke soortenrijke graslanden met veel (en zeldzame) soorten. De vele bloemen kleuren het landschap en zijn interessant voor heel wat insecten zoals wilde bijen.

 

Partners

  • Agrobeheercentrum Eco²
  • Limburgs Steunpunt Rurale
  • Ontwikkeling Platteland+
  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (PDPO)
  • Haspengouwse land(schaps)bouwers
  • Vlaamse Landmaatschappij

Met steun van EFLPO 

 

 

 

 

Contactpersoon 'Hooi van hier'

Ward Andriessen
projectcoördinator valleigebonden natuur


ward.andriessen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 57 - 0477 63 04 08 (niet op vrijdag)