Projecten

Klein Uylenbroek, een Wellense natuurstapsteen

Klein Uylenbroek is een verborgen natuurpareltje in de Spaasbeekvallei in Ulbeek (Wellen). De Spaasbeek verbindt de bossen van de natuurkern Trockaert met de Herkvallei. Het is een belangrijk gebied voor heel wat dieren, waaronder zeldzame vleermuizensoorten. Klein Uylenbroek is een kwelrijk gebied met een zeer diverse, natte flora, maar die kwam de afgelopen jaren in het gedrang.

 

We herstellen de dotterbloemgraslanden en zilverschoonweilanden, zeldzame biotopen. Om dit te bereiken maken we de percelen opnieuw klaar voor maaien en begrazen, door o.a. takhout van omgewaaide populieren op te ruimen, stronken te frezen en de verruigde vegetatie te winterklepelen. Het beheer wordt een combinatie van hooien en nabegrazing met paarden.

 

In de randzone zetten we in op spontane bebossing die aansluit op de brede hout- en haagkanten. We herstellen ook twee bestaande, verlande poelen en leggen een nieuwe poel aan die permanent gevoed wordt met bronwater. Hier profiteren heel wat waterafhankelijke planten en dieren van, maar de werken helpen ook om droogte tegen te gaan en zo de klimaatverandering het hoofd te bieden.

 

Na afronding nodigen we buurtbewoners uit op een informatieve borrel waarbij ze eenmalig het gebied kunnen bezoeken en uitleg krijgen over de uitgevoerde werken.

 

Partners

  • ’t Bokje
  • Limburgs Landschap
  • Gemeente Wellen
  • Privé-eigenaars 

Met financiële steun van:


    

Contactpersoon 'Klein Uylenbroek, een Wellense natuurstapsteen'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33