Projecten

Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren

 

In het agrarische Zuid-Limburg zijn landbouwpercelen van onschatbare waarde voor de natuur. Daarom zet RLHV al vanaf haar oprichting sterk in op het creëren van natuurkansen in landbouwgebied en een hechte samenwerking met landbouwers.

 

Met ‘Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren’ willen we het agrarisch landschapsbeheer op een integrale manier aanpakken, waarbij we landbouw, landschap, economie, natuur en erfgoed met elkaar in verband brengen. Alleen zo kunnen we tot een duurzame ontwikkeling van het platteland komen die voor iedereen voordelen oplevert. 

 

Binnen dit project gaan we op zoek naar integrale beheeroplossingen voor specifieke gebieden, al dan niet afgestemd op een bepaalde soort.

 

Enkele gebiedsgerichte projecten:

 • Het beheer van poelen en (historische) graslanden in het kamsalamandergebied op de grens tussen Alken, Wellen, Kortessem en Hasselt.  
 • Landschapsbeheer in de Voerstreek, met focus op o.a. de voor de streek typische graften (terrassen met houtkanten en bosjes op hellingen, die erosie tegengaan en onderdak bieden aan veel soorten).  
 • Beheer van de gronden uit de ruilverkaveling Jesseren in Borgloon die als hoofdfunctie ‘natuur’ hebben.
 • Beheer van holle wegen in Tongeren en Bilzen.  

Het project won de wedstrijd "prima plattelandsproject 2021" in de categorie "inzetten op milieu". Bekijk hier het filmpje. 

 

Partners

 • Boerennatuur
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Vlaanderen
 • Boerenbond
 • Provincie Limburg
 • Haspengouwse land(schaps)bouwers
 • De betrokken gemeentebesturen
 • Vlaamse Landmaatschappij

Meer info: folder graslanden

 

 

Vlaamse leeuw met Europese slagzinEuropese vlag

Met steun van ELFPO


Contactpersoon 'Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 55 - 0470 99 10 33