Projecten

Leren beheren

 

Om een terrein natuurgericht te beheren heb je twee zaken nodig: de wil en de kennis. Veel landbouwers, natuurbeschermers en lokale overheden zien het potentieel dat landbouwpercelen voor de lokale biodiversiteit hebben.

 

Landbouwers hebben vaak nood aan meer kennis van natuurbeheer, terwijl natuurverenigingen en overheden dan weer gebaat zouden zijn met meer knowhow op het gebied van landbouw. Kennis over elkaars werking vergroot het succes van samenwerkingen.

 

Daarom ontwikkelde RLHV de cursusreeks ‘Leren beheren’, waarbij landbouwers, natuurbeheerders en lokale overheden bij elkaar in de leer gaan rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In het verleden vonden meerdere van deze cursusreeksen plaats over heel Vlaanderen.

 

De cursusmap is ook te koop. In de inleiding wordt het landschap en het beleid uit de doeken gedaan, daarna volgt een module over de ecologische en beheerprincipes die schuilen achter natuurbeheer. Hierna komen achtereenvolgens volgende onderwerpen aan bod: akkers, bos en struweel, graslanden, holle wegen, hoogstam, houtige kleine landschapselementen en blauwe aders.

 

 

Partners

  • Agentschap voor Natuur en Bos 
  • Vlaanderen, departement Leefmilieu, Natuur en Energie
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Provincie West-Vlaanderen
  • Inagro
  • Landbouworganisaties
  • Haspengouwse land(schaps)bouwers
  • Haspengouwse natuurbeheerders
  • Terreinbeherende organisaties

Meer info: de map 'Leren beheren' bestaat uit 10 modules. Deze kunnen digitaal aangevraagd worden via info(at)rlhv.be .

De ganse map kan afgehaald worden bij RLHV aan 25 euro. 

 

 

 

 


Contactpersoon 'Leren beheren'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 55 - 0470 99 10 33