Projecten

Life Demer Delta

 

Met dit Life-project, dat zich focust op biodiversiteit, richten we ons op natuurherstel in de Speciale Beschermingszone (SBZ) Demervallei tussen Lummen en Diest, met het oog op bijzondere dieren en planten.

 

Deze soorten, de kwartelkoning, de grote modderkruiper en het kruipend moerasscherm, vormen belangrijke paraplusoorten: andere soorten die mee profiteren van de gerealiseerde werken. Ze vormen ook een soort keurmerk voor de kwaliteit van de natuur in het gebied. De klemtoon ligt op het herstellen van riet- en moerasvegetaties, graslanden en vijvers.

 

Er wordt gewerkt rond zes bedreigingen voor de dieren: 

 • een niet-optimaal waterregime
 • de matige waterkwaliteit
 • te kleine, geïsoleerde populaties
 • ongeschikt leefgebied
 • het plaatselijk ontbreken van voldoende duidelijke zonering van de recreatie
 • onvoldoende draagvlak 

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren neemt deel aan de projectgroep – en stuurgroepvergaderingen en zetelt in het expertenteam rond ecologisch advies. Verder volgen we specifieke deelacties meer in detail op vanuit onze gebiedskennis in het Schulensbroek en staan we in voor de praktische aanleg van de wandelinfrastructuur en de uitwerking van een mobiele infostand.

 

Een eerste introductiefilmpje vind je hier, een tweede filmpje over biodiversiteit hier, een derde over de sponswerking hier . Later volgen er nog 2 themafilmpjes.  

 

 

Partners

 • Natuurpunt
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
 • Europese Unie (Life+)
 • OSM
 • De betrokken gemeentebesturen

https://natuurpunt.wixsite.com/demerdelta

Contactpersoon 'Life Demer Delta'

Erik van Esch
projectcoördinator recreatie


erik.vanesch@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0498 33 00 59 (niet op vrijdag)