Projecten

Meer natuur voor pittig fruit

 

Het grensoverschrijdend project ‘Meer natuur voor pittig fruit’ zet zich in voor wilde bijen. Deze bestuivers staan in Vlaanderen en elders zwaar onder druk. Met gerichte maatregelen op het gebied van nestgelegenheid en voedselaanbod in en rond fruitteeltbedrijven wordt de diversiteit aan natuurlijke bestuivers verhoogd.

 

RLHV overtuigde een 30-tal Haspengouwse fruittelers om honderden nestblokken voor wilde bijen in hun laagstamboomgaarden te hangen, die zijn gemaakt door twee Limburgse sociale economiebedrijven. Het monitoren van de blokken geeft een goed beeld van de bezettingsgraad.

 

De deelnemende telers engageerden zich ook om het voedselaanbod voor wilde bijen in hun plantages te versterken. Zo pasten enkele telers een afwisselend maaibeheer van de grasstroken tussen hun fruitbomen toe, waarbij telkens één rij wel en één rij niet gemaaid wordt. Op die manier zijn er altijd natuurlijke bloemen aanwezig voor de wilde bijen. Anderen plantten gemengde, inheemse hagen aan de rand van hun boomgaarden om de bloeiboog uit te breiden. Daarnaast plaatsten ze ook door RLHV geleverde nestkasten voor torenvalken, wezels en steenuilen in hun plantages.

 

Bovendien wordt binnen dit project de wijdere omgeving bijenvriendelijk gemaakt door hagen en houtkanten te planten. Voor Haspengouw lag de focus op Wellen en Nieuwerkerken. Hierbij betrokken we de gemeentebesturen en inwoners, onder andere via het aanbieden van gratis bloemenmengsels voor tuinen.

 

De fruittelers profiteren mee, want voor hen betekent dit extra bestuiving en dus mogelijk meer opbrengst. 

 

Partners

  • Regionaal Landschap Zuid-Hageland (trekker)
  • Regionaal Landschap Noord-Hageland
  • Proefcentrum Fruitteelt
  • Landschapsbeheer Zeeland
  • Natuurrijk Limburg (i.s.m. IKL)
  • Provincie Vlaams-Brabant
  • Interreg Vlaanderen-Nederland
  • Provincie Limburg
  • Haspengouwse fruittelers 

Meer info:

 

publicatie Natuurpunt

 

RLZH_brochurebijen_LR.pdf

 

 

 

 

Partners:


                            

Contactpersoon 'Meer natuur voor pittig fruit'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33