Projecten

Mergelgroeve De Coolen als natuurstapsteen

De mergelgroeve van Coolen in Millen (Riemst) is belangrijk voor vleermuizen, waaronder zeldzame soorten, die er een geschikte overwinterplaats vinden.

De groeve van Coolen ligt middenin een intensief landbouwgebied. Graften, holle wegen en taluds maken van deze omgeving een onmisbare stapsteen op het plateau tussen de valleien van de Demer en de Jeker. De gemeente plantte bovendien laanbomen en startte een aangepast bermbeheer langs de aangrenzende ruilverkavelingsweg.

‘Mergelgroeve De Coolen als natuurstapsteen’ ontving financiële steun van de provincie Limburg als Biodiversiteitsproject.

 

Concrete acties

Mergelgroeve De Coolen heeft een belangrijke impact op de vleermuizenpopulatie. De dieren hebben een grote nood aan rust tijdens hun winterslaap. Om de verstoring door illegale grotbezoekers (zowel bovengronds als ondergronds) in te perken, sluiten we de toegang naar de groevesite af met een slagboom en voorzien we bijkomende afsluitingen. De gemeente en Limburgs Landschap zetten ook extra in op controle en handhaving.

Via een 3D-scan van de ondergrondse groeve en haar plafond, brengen we de zwakke plekken in kaart die de stabiliteit in gevaar brengen. De gangen die dreigen in te storten, zijn net die gangen waar volgens onderzoek veel en zeldzame vleermuizen voorkomen. Door een gericht achterstallig hakhoutbeheer van de houtige vegetatie bovenop de groeve, beperken we het gewicht van de steeds zwaarder wordende bomen. Deze werken gebeuren in de zomer om verstoring van de vleermuizen te vermijden.

We voeren beheerwerken uit in de omgeving van de groeve, waarbij we de aanwezige boshabitats verbeteren door uitheems struweel te verwijderen en takkenwallen aan te leggen op zonnige plekken. Andere soorten zoals de das en eikelmuis profiteren mee van deze ingrepen.

We nemen een aangrenzend grasland onder handen door hier achterstallig maaibeheer uit te voeren. Nadien rasteren we het perceel en beheren het duurzaam via maaien en begrazing door schapen.

Dankzij de inrichting van een sfeervolle rustplek kunnen wandelaars van op een afstandje genieten van dit natuurplekje in Millen, zonder de aanwezige dieren en andere natuurwaarden te verstoren.

 

Na afloop van het project staan de gemeente Riemst en Limburgs Landschap samen in voor het duurzaam beheer van de groeve en de onmiddellijke omgeving. 


Partners:


            

Contactpersoon 'Mergelgroeve De Coolen als natuurstapsteen'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op 0470 99 10 33