Projecten

Natura 2000

Projectperiode: 2013 – heden

 

Natura 2000 is een Europees initiatief om waardevolle planten, dieren en hun leefgebieden te ontwikkelen, beschermen en herstellen. De streefdatum voor het bereiken van de vooropgestelde natuurdoelen is 2050.

 

 

Om het Natura 2000-netwerk in Zuid-Limburg te realiseren, integreren we de Europese natuurdoelen zoveel mogelijk in onze reguliere werking. Om de Europees beschermde topnatuur in onze streek optimaal te beschermen en waar nodig te herstellen of bijkomend te ontwikkelen, zijn extra financiële middelen nodig. Dankzij onze samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos en de Projectsubsidie Natuur, kunnen we samen met particuliere eigenaars en lokale besturen werken aan de realisatie van de Natura 2000-natuurdoelen.

 

 

 

Eigenaars, verenigingen en gemeenten die zelf de handen uit de mouwen willen steken, kunnen rekenen op hulp en advies van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Als je eigendom binnen een van de Speciale Beschermingszones (SBZ) valt, kan je mogelijk rekenen op een subsidie van de Vlaamse Overheid.

 

 

Partners                                                                                                                                          

  • Particuliere eigenaars
  • Gemeentebesturen
  • Provincie Limburg
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Natuur- en landschapspartners

Met financiële steun van

 

  • Agentschap voor Natuur en Bos 

Meer info

 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/

 

Folder 


Contactpersoon 'Natura 2000'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 55 - 0470 99 10 33