Projecten

Nuttig(en) ingekleed Haspengouws fruitlandschap

In navolging van het project “Biodiverse fruitteelt” slaan PCfruit vzw en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in 2023-2024 opnieuw de handen in elkaar. In het kader van het nieuwe PDPO-project “Nuttig(en) ingekleed Haspengouws fruitlandschap”, kunnen we een 30-tal professionele fruittelers uit de deelnemende gemeenten (Alken, Borgloon, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen) ondersteunen met gratis advies én gerichte beheermaatregelen.

 

Het is wel degelijk mogelijk om (nog) meer nuttige insecten in je boomgaard te krijgen door enkele eenvoudige ingrepen. Een goede huisvesting en voldoende voedsel, meer hebben nuttigen niet nodig om grote populaties op te bouwen om je fruitbomen te bestuiven en een verdedigingsleger te vormen tegen plagen.

 

Het nut van nestvoorzieningen

Metselbijen (Osmia sp.) krijgen steeds meer aandacht omdat ze zeer effectieve bestuivers zijn in boomgaarden. Van nature komen metselbijen voor in verlaten kevergangen van dood hout of in holle, houtige plantenstengels. We kunnen dit nabootsen door bv. houten nestkasten met bamboe op te hangen. Dit type van nestvoorziening wordt niet alleen gebruikt door metselbijen. Ze blijkt ook bevorderlijk als schuilplaats van natuurlijke vijanden van plagen zoals perenbladvlo in peer of bladluizen in appel.

 

Het nut van bloemrijke landschapselementen

Uit recent onderzoek blijkt dat meer bloemenrijkdom een hoger aandeel vrouwelijke metselbijen oplevert. Het voorzien van meer bloemenrijkdom in of rond een fruitperceel levert dus effectievere nakomelingen op als het gaat om bestuivingsbijdrage. Immers, vrouwelijke bijen nemen het merendeel van de bestuivingsdiensten voor hun rekening, en het bekomen van een volgende generatie metselbijen is in grote mate hun verdienste.

Bovendien hebben bloemrijke landschapselementen ook een positieve impact op het bevorderen van populaties natuurlijke vijanden zoals oorwormen,  roofwantsen, gaas- en zweefvliegen.

 

Oproep

Om nuttige insecten in je boomgaard te krijgen en te houden zijn nestvoorzieningen en voedselaanbod (in de vorm van stuifmeel en nectar) een must.

In kader van een nieuw PDPO-project kunnen we een 30-tal professionele fruittelers uit de deelnemende gemeenten (Alken, Borgloon, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen) ondersteunen met gerichte beheermaatregelen én gratis advies.

Heb jij interesse als fruitteler? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met ons (lucie.beckers(at)pcfruit.be, Joke.Rymen(at)rlhv.be ).

 

 

Met steun van ELFPO                            www.vlaanderen.be/PDPO    


Partners:


        

Contactpersoon 'Nuttig(en) ingekleed Haspengouws fruitlandschap'

Joke Rymen
projectcoördinator biodiversiteit


joke.rymen@rlhv.be
bereikbaar tijdens kantooruren op de nrs 011 24 91 55 - 0470 99 10 33